+48 534-555-590
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Złożenie zamówienia oznacza, że kupujący zapoznał się z Regulaminem naszego sklepu, rozumie jego treść i akceptuje wszelkie jego postanowienia, warunki i politykę cookies. Realizujemy zamówienia na terenie Polski i zagranicy 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pomoc i doradztwo na temat produktów 
a) w sprawach doboru urządzeń oraz szczegółów na temat oferowanych przez nas produktów i innych spraw, można do nas dzwonić codziennie (oprócz niedziel i świąt) w godz. od 8.00 - 19.00 pod nr tel. +48 (22) 723-71-63, tel. kom. (+48) 534 555 590 lub uzyskać informację drogą elektroniczną e-mail: seko@sklep-seko.pl (odpowiedź w ciągu 24h). 
b) firma nasza prowadzi sprzedaż tylko nowych produktów. 

II CENY i FAKTURY VAT
1. Ceny towarów oferowanych na naszej stronie internetowe są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 
2. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT - dane należy podać w zamówieniu. 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia można składać: 
a) poprzez naszą stronę internetową www.sklep-seko.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail zamówienia@sklep-seko.pl, 
b) telefonicznie codziennie w godz. 8.00 - 19.00 (oprócz niedziel i świąt) pod nr tel.: +48 (22) 723-71-63 lub tel. kom. (+48) 534 555 590, 
c) listownie za pomocą tradycyjnej poczty na adres firmy: Seko Jadwiga Kotlarska, Al. Tysiąclecia 2/42 05-820 Piastów. 
2. Każde zamówienie złożone w naszej firmie za pomocą poczty elektronicznej, zostanie potwierdzone e-mailem lub telefonicznie w ciągu 24 godzin. 

IV REALIZACJA ZAMÓWIEŃ KRAJOWYCH
1. Zamówienia realizowane są za pomocą POCZTY POLSKIEJ , firmy kurierskiej K-EX lub paczkomatów Inpost - sposób wysyłki należy zaznaczyć w zamówieniu. 
a) czas realizacji zamówienia Pocztą Polską 2 -4 dni, 
b) czas realizacji zamówienia firmą kurierską K-EX 24-godziny. Zamówienie powinno być złożone do godz. 13.30 poprzedniego dnia (nie dotyczy soboty, niedzieli i świąt.), 
c) paczkomaty Inpost 2-4 dni. 
2. W razie nieobecności adresata, przy wysyłce Pocztą Polską, przesyłka będzie do odbioru przez 14 dni w urzędzie pocztowym. 
3. Realizujemy również zamówienia Pocztą Polską na POSTE RESTANTE - dyskretna przesyłka bez powiadomienia i aviso - do odbioru tylko w urzędzie pocztowym. 
a) należy w zamówieniu podać dokładny adres danego urzędu pocztowego do którego ma trafić przesyłka POSTE RESTANTE. 

V KOSZTY PRZESYŁKI ZAMÓWIEŃ KRAJOWYCH
1. Do kwoty zamówienia przesyłką Pocztową należy doliczyć koszt dostawy (pokrywa kupujący) w zależności od formy płatności przesyłki – przelew/pobranie. 
2. Do kwoty zamówienia (przesyłką Kurierską), należy doliczyć koszt dostawy (pokrywa kupujący) w zależności od formy płatności przesyłki przelew/pobranie. 
3. Do zamówienia przesyłką przez paczkomaty Inpost należy doliczyć koszt dostawy (pokrywa kupujący). 
4. Do kwoty zamówienia przesyłką Pocztową POSTE RESTANTE należy doliczyć koszt dostawy (pokrywa kupujący) w zależności od formy płatności przesyłki –przelew/pobranie. 
5. Niezależnie od ilości zamówionych jednocześnie produktów kupujący pokrywa tylko jeden koszt przesyłki. 

VI. FORMY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
1. Przesyłka pobraniowa – płatne przy odbiorze zamówionego towaru. 
2. Przedpłata na konto - realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie. Dane do przelewu na terenie kraju:
Seko Jadwiga Kotlarska
Al. Tysiąclecia 2/42
05-820 Piastów
numer konta mBank: 54 1140 2004 0000 3602 7913 5803

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ZAGRANICZNYCH
1. Przy wysyłce poza granice Polski, przesyłka pobraniowa - płatne przy odbiorze zamówionego towaru - nie jest realizowana.
2. W celu ustalenia płatności należy się skontaktować z naszym konsultantem pod nr. tel +48 (22) 723 71 63, mobile +48 792 406 303 lub e-mail: seko@ sklep-seko.pl,
a) do ceny urządzenia należy doliczyć koszt dostawy (pokrywa kupujący) w zależności od wagi, formy i kraju.
3. Przed wysyłką towaru należy dokonać przelewu na nasze koto - ustalonej wcześniej kwoty za zakupiony u nas towar.
Dane do przelewu z zagranicy:
Seko Jadwiga Kotlarska
05-820 Piastów
Al. Tysiąclecia 2/42
IBAN: PL
numer konta: 34 1140 2004 0000 3602 5302 8710
KOD Swift: BREXPLPWMBK
INTERNET BANKING
BRE BANK S.A.
Aleja Mickiewicza 10
90-050 Łódź 

VIII POSTANOWIENIA DO WYSYŁEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
1. W przypadku braku wybranego towaru, niezwłocznie skontaktujemy się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji. 
2. Firma SEKO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, które wzbudzają wątpliwości tzn. brak numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie. 
3. Firma SEKO zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych artykułów, bądź do zmiany ich cen. 
4. Wszystkie przesyłki są dyskretnie zapakowane. 

IX GWARANCJA i REKLAMACJE
1. Firma SEKO gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie od 12 - 24 m-cy (w zależności od produktu) od daty sprzedaży.
2. Gwarancja na akumulatory wynosi 6 miesięcy.
3. Ustawodawca w art. 561(5) k.c. w relacji pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem ustalił wiążący dla przedsiębiorcy 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji.
4. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć na adres naszej firmy na swój koszt pocztą lub firmą kurierska.
5. Przesyłki za pobraniem lub na nasz koszt nie będą odbierane.
6. W przesyłce z reklamowanym towarem powinna znajdować się informacja o usterce i dokument potwierdzający gwarancję i datę zakupu: paragon, faktura lub ich ksero.
7. Naprawy gwarancyjne obejmują urządzenia użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i dołączoną do nich instrukcją obsługi.
8. Gwarancja nie obejmuje:
a) urządzeń uszkodzonych przez niewłaściwe użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem,
b) mechanicznych uszkodzeń urządzeń powstałych z winy użytkownika,
c) uszkodzeń wynikających z samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych urządzeń,
d) uszkodzeń powstałych w wyniku przeciążenia urządzeń, nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach.
e) innych rzeczy wymienionych w instrukcji obsługi danego urządzenia. 

X ZWROTY TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYN
1.Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
a) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
b) termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. 
c) w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
d) sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
e) jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
f) konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

UWAGA: Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem. 

 

XI POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I ROSZCZEŃ

1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co nasza firma wyraża zgodę.

2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XII DYSKRECJA ZAKUPU
1. Wszystkie wysyłane przez naszą firmę produkty są dyskretnie zapakowane, bez żadnych oznaczeń, które, mogły by świadczyć o zawartości przesyłki. 
2. Wysyłka w usłudze POSTE RESTANTE - dyskretna przesyłka bez powiadomienia i aviso, do odbioru tylko w urzędzie pocztowym. 
a) przy przesyłce na POSTE RESTANTE, należy w zamówieniu podać dokładny adres urzędu pocztowego do którego ma trafić przesyłka. 

XIII PRAWO
1. Podsłuchiwanie osób trzecich bez ich wiedzy i zgody jest niezgodne z polskim prawem.
2. Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktów z naszej oferty może naruszać prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego. Nasza Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za niedozwolone ich używanie. 

XIV OCHRONA PRYWATNOŚCI, RODO
1. Firma nasza zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych", nie udostępnia i nie przetwarza danych osobowych swoich klientów do innych celów niż związanych z realizacją zamówienia 
2.Urządzenia oferowane w naszym sklepie przeznaczone są do użytku własnego. Niewłaściwe użytkowanie niektórych urządzeń w innym celu może naruszać prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego. 
3. Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez stronę ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnuj z korzystania z naszego serwisu internetowego. 
a) ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na twoim urządzeniu użytkownika podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. 
4. Podczas składania zamówienia klient po kolei akceptuje zgody, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Celem zbierania danych jest proces realizacji usługi lub zawarcie umowy sprzedaży, a także po zatwierdzeniu dalszych zgód - marketing. W wypadku zakupów na odległość podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Dane z przeglądarki mogą być także zbierane automatycznie w celach statystycznych a także aby zapewnić prawidłowe działanie elementów strony, jak zapamiętanie ustawień, czy produktów z koszyka.
6. Dane te są przechowywane przez okres maksymalnie 100 lat.
Właścicielowi danych przysługuje prawo do żądania od Właściciela sklepu dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy przenoszenia danych. Dodatkowo może cofnąć każdą z wyrażonych zgód.
Właściciel danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z jego zadeklarowaną wcześniej wolą.
7. Zweryfikowany właściciel danych ma prawo żądać usunięcia konta w sklepie wraz z danymi.
8. Sklep może wysłać email o realizacji zamówienia a także jednorazową, automatyczną wiadomość z prośbą o wyrażenie opinii o sklepie, aby zachować stale podnosząca się jakość obsługi.
9. Dane nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem usługodawców wysyłkowych i finansowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
10. Administratorem danych osobowych jest firma Seko Jadwiga Kotlarska, al. Tysiąclecia 2/42, 05-820, Piastów, REGON: 014917503, NIP: 534-146-48-49
 
Przejdź do strony głównej